Gratis Quickscan particulieren verzekeringen

 

Doel Quickscan

Het doel van deze quickscan van een uur is een doorsnede te maken van de verschillende risico’s die u loopt. Aan de hand van algemene informatie over het bedrijf aangevuld met 7 specifieke thema’s, kopie polissen en overige ondersteunende documenten wordt er een rapport vervaardigd met conclusies en aanbevelingen.

Werkwijze

Deze scan wordt uitgevoerd door middel van een interview. De duur van het interview bedraagt 1,5 uur. (bij benadering). Vooraf moet worden afgestemd met wie de scan het beste kan worden afgenomen. (bijvoorbeeld algemeen directeur; financieel directeur of HRM directeur). Vooraf wordt met de opdrachtgever van de scan bepaald welke thema’s uitgebreider behandeld worden afhankelijk van de activiteiten van het bedrijf.